Specialist in Transport
Centraal in Europa
Vanwege de gunstige ligging – vlakbij de A12, A2 en A1 – verloopt de aanvoer en doorvoer van conventionele handelsgoederen probleemloos. Van Appeldoorn Transport & Logistics beschikt over 25 trekkende eenheden en zet – al naar gelang de te vervoeren handelsgoederen – volumecombinaties, citytrailers, gewone combinaties en megatrailers, trailers en tankopleggers in voor het transport van goederen.
Uw goederen in vertrouwde handen
Wie zijn kostbare handelsgoederen toevertrouwt aan een transporteur wil ervan verzekerd zijn dat deze in vertrouwde handen zijn en stipt op tijd de plaats van bestemming bereiken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de opslag ervan: de handelsgoederen vertegenwoordigen een waarde die alleen wordt toevertrouwd aan een bedrijf dat ze met alle mogelijke zorg en aandacht omringt. Van Appeldoorn Transport & Logistics is daarvoor de aangewezen partij in de markt.

Ondersteuning op maat
Van Appeldoorn Transport & Logistics biedt ondersteuning op maat. Geen transport is immers hetzelfde en de wensen van opdrachtgevers lopen vaak uiteen. Van Appeldoorn Transport & Logistics heeft haar totale bedrijfsvoering hierop afgestemd en stelt alles in het werk om alle opdrachten snel, flexibel en stipt op tijd af te handelen.
in goede handen ondersteuning op maat

Voor meer informatie: e-mail en adresgegevens